Amdanom Ni

On this page:

Rydyn ni’n elusen celfyddydau gymunedol sy’n darparu rhaglen gynhwysol o ddigwyddiadau celfyddyd byw a gweithgareddau sy’n seiliedig ar y celfyddydau i bobl yn Sir Benfro.

Midsummer Night's Dream at Lampeter House. Photo Credit: MGH Photography

Midsummer Night’s Dream at Lampeter House. Photo Credit: MGH Photography

 • Rydyn ni’n cyflwyno rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, gan gynnwys cerddoriaeth, comedi, theatr, dawns, storïa a digwyddiadau i’r teulu.
 • Credwn yn gryf mewn sicrhau bod y celfyddydau yn hygyrch i bawb
 • Mae gennym bolisi o gadw prisiau’n fforddiadwy i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl trwy gyfrwng y celfyddydau.
 • Credwn mewn defnyddio’r celfyddydau i wella ansawdd bywyd pobl a’u cyfleoedd.
 • Rydyn ni’n fudiad celfyddydau sydd heb gysylltiad â safle perfformio penodol ac rydyn ni’n defnyddio amrywiaeth o safleoedd, yn bennaf Neuadd y Frenhines, Arberth.
 • Rydyn ni’n trosglwyddo rhaglen gwirfoddoli gyda chyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a hyfforddiant.
 • Rydyn ni’n gysylltiedig â phrosiectau cymunedol fel Theatr Ieuenctid Arberth a Gŵyl Plant Arberth; ac yn cefnogi gwyliau eraill fel Gŵyl Blues Dinbych-y-pysgod a Gŵyl Fwyd Arberth yn weithgar.
 • Rydyn ni’n rhedeg rhaglen fywiog o ddigwyddiadau ar gyfer y teulu er mwyn cael plant i ymgysylltu â’r theatr a’r celfyddydau o oed cynnar.
 • Mae gennym aelodaeth weithgar sy’n cefnogi Celfyddydau Span, yn cael gostyngiadau i ddigwyddiadau, yn cael cynnig cynigion arbennig ac yn gallu pleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Mae adeilad Celfyddydau Span yn Rhos y Dref, Arberth. Mae yna le i barcio yn maes parcio Rhos y Dref gerllaw.

Yn ogystal â bod yn ganolfan gweinyddol a gwirfoddoli, defnyddir adeilad Celfyddydau Span gan y gymuned ar gyfer cyfarfodydd a gweithdai hefyd.

Big room

upstairs room

Cyfraddau:

Gofod cyfarfod a gweithdy:

 • £15 hyd at 4 awr
 • £30 dros 4 awr

Taflunydd = £5

Swyddfa i rhentu 

 • £285 /mis
 • Swyddfa – 6 x 4m

Desg Boeth – Mae cyfrifiadur ar gael neu dewch â’ch gliniadur eich hun:

 • £100 y mis
 • £30 yr wythnos
 • £10 y dydd

DSCF2968

 • Yr holl filiau wedi eu cynnwys (ac eithrio’r ffôn)
 • Argraffu a llungopïo lliw ar gael am brisiau rhesymol
 • WIFI* rhad ac am ddim a pharcio

*Wedi cadarnhau natur y busnes.

Ymddiriedolwyr yn gwirfoddoli yn Arwerthiant Planhigion Mawr Celfyddydau Span

Ymddiriedolwyr yn gwirfoddoli yn Arwerthiant Planhigion Mawr Celfyddydau Span

Mae Celfyddydau Span yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant ac yn Elusen Gofrestredig. Caiff gwaith Celfyddydau Span ei oruchwylio gan yr Ymddiriedolwyr, sef:

Mary Bell (Chair)
Maggie Moss (Treasurer)
Rory Owen
Nicola Roguski
Catherine Davies
Mair Bell
Sue Davies

Mae gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr amrywiaeth eang o sgiliau, gan gynnwys busnes, marchnata, digwyddiadau a mwy. Rydyn ni’n croesawu aelodau newydd, felly os ydych chi’n teimlo bod gennych yr hyn y mae’n ei gymryd a hoffech chi fod yn ymddiriedolwr Celfyddydau Span, mae croeso i chi e-bostio: info@span-arts.org.uk

Advance ticket sales are available until 4pm before an evening event and 12:30pm before a matinee performance.

Ticket prices:
• Concessions:
o Claimants for state pension, incapacity benefit or Job Seekers Allowance
o Full time students
o 16 and under
• Disabled people are entitled to bring their carer free of charge
• Children of 14 and under are eligible for child’s price
• Infants aged 2 and under are entitled to free entry
• Family tickets include any 4 people
• Buy 10 tickets for same event and get 1 free

Venue info:
All venues used for events are fully accessible to disabled visitors. If you require further information or special arrangements please contact the relevant Box Office.

The Queens Hall
High Street
Narberth
Dyfed
SA677AS

01834 861212

Queens Hall

• Fully accessible venue
• Disabled toilets and baby changing facilities
• Parking available nearby
• Lift
• Licensed bar
• Sospan Fach Café & Bistro is open during the day, for evening meals and interval food for selected events at The Queens Hall
• There will now be random bag searches at evening events

The Dingle Club
Jesse Road
Narberth
SA677DP
01834 861806

Dingle

• Fully accessible venue
• Parking available
• Licensed bar

Plas Hyfryd Hotel
Moorfield Road
Narberth
SA677AB
01834 869006

Plas

• Fully accessible venue
• Disabled toilets and baby changing facilities
• Parking available nearby
• Food available before selected events (booking essential)
• Licensed bar

Maenclochog Community Hall
Clynderwen
Dyfed
SA66 7LA

Maenclochog

• Fully accessible venue
• Disabled toilets and baby changing facilities
• Parking available nearby

Clarbeston Road Hall
10 Dungleddy Ct
Clarbeston Rd
SA63 4AA

Clarbie

• Fully accessible venue
• Disabled toilets and baby changing facilities
• Parking available nearby

Rhosygilwen Mansion
Rhos-hill
Cilgerran
Pembrokeshire
SA43 2TW
01239 841387

rhosy

• Fully accessible venue
• Disabled toilets and baby changing facilities
• Parking available nearby
• Food available before selected events (booking essential)
• Licensed bar