Amdanom Ni

On this page:

Rydyn ni’n elusen celfyddydau gymunedol sy’n darparu rhaglen gynhwysol o ddigwyddiadau celfyddyd byw a gweithgareddau sy’n seiliedig ar y celfyddydau i bobl yn Sir Benfro.

 • Rydyn ni’n cyflwyno rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, gan gynnwys cerddoriaeth, comedi, theatr, dawns, storïa a digwyddiadau i’r teulu.
 • Credwn yn gryf mewn sicrhau bod y celfyddydau yn hygyrch i bawb
 • Mae gennym bolisi o gadw prisiau’n fforddiadwy i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl trwy gyfrwng y celfyddydau.
 • Credwn mewn defnyddio’r celfyddydau i wella ansawdd bywyd pobl a’u cyfleoedd.
 • Rydyn ni’n fudiad celfyddydau sydd heb gysylltiad â safle perfformio penodol ac rydyn ni’n defnyddio amrywiaeth o safleoedd, yn bennaf Neuadd y Frenhines, Arberth.
 • Rydyn ni’n trosglwyddo rhaglen gwirfoddoli gyda chyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a hyfforddiant.
 • Rydyn ni’n gysylltiedig â phrosiectau cymunedol fel Theatr Ieuenctid Arberth a Gŵyl Plant Arberth; ac yn cefnogi gwyliau eraill fel Gŵyl Blues Dinbych-y-pysgod a Gŵyl Fwyd Arberth yn weithgar.
 • Rydyn ni’n rhedeg rhaglen fywiog o ddigwyddiadau ar gyfer y teulu er mwyn cael plant i ymgysylltu â’r theatr a’r celfyddydau o oed cynnar.
 • Mae gennym aelodaeth weithgar sy’n cefnogi Celfyddydau Span, yn cael gostyngiadau i ddigwyddiadau, yn cael cynnig cynigion arbennig ac yn gallu pleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.
Ymddiriedolwyr yn gwirfoddoli yn Arwerthiant Planhigion Mawr Celfyddydau Span

Ymddiriedolwyr yn gwirfoddoli yn Arwerthiant Planhigion Mawr Celfyddydau Span

Mae Celfyddydau Span yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant ac yn Elusen Gofrestredig. Caiff gwaith Celfyddydau Span ei oruchwylio gan yr Ymddiriedolwyr, sef:

Catherine Davies (Chair)
Nikki Warrington (Treasurer)
Maggie Moss
Chelsea Lewis
Sue Gavin
Nicola Roguski
Amy Quant

Abbi Marriott
Simon Malpas

Mae gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr amrywiaeth eang o sgiliau, gan gynnwys busnes, marchnata, digwyddiadau a mwy. Rydyn ni’n croesawu aelodau newydd, felly os ydych chi’n teimlo bod gennych yr hyn y mae’n ei gymryd a hoffech chi fod yn ymddiriedolwr Celfyddydau Span, mae croeso i chi e-bostio: info@span-arts.org.uk

Ymaelodwch â Celfyddydau Span a helpwch ni i ddod â’r gorau mewn celfyddydau byw i Sir Benfro.

O gyn lleied â £1.50 y mis, cewch y buddion canlynol:

 • Gostyngiad ar fynediad i fwyafrif digwyddiadau Span Arts
 • Cynigion arbennig trwy gydol y flwyddyn
 • Cerdyn Aelodaeth Personol er mwyn cael mynediad hwylus i ddigwyddiadau
 • Pleidlais yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
 • Teimlo’n dda am wneud cyfraniad pwysig at y celfyddydau yn Sir Benfro.

 

Prisiau Aelodaeth:
£20 y flwyddyn (dim ond £1.66 y mis!)
£17.50 ar gyfer consesiynau (dim ond £1.46 y mis!)*
£40 i deulu – 2 oedolyn a hyd at 2 blentyn (dim ond £3.33 y mis!)
*Consesiynau – pobl sy’n derbyn pensiwn y wladwriaeth, budd-daliadau’r wladwriaeth a myfyrwyr.

member

 

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais, e-bostiwch jessica@span-arts.org.uk a gofynnwch am becyn aelodaeth. Neu cliciwch isod i brynu ar-lein. 

 

 

[spanarts_button url=”https://span-arts.ticketsolve.com/benefits?tag=membership=cy-CY” text=”CLICIWCH YMA I DDOD YN AELOD” target=”self”]

Mae adeilad Celfyddydau Span yn Rhos y Dref, Arberth. Mae yna le i barcio yn maes parcio Rhos y Dref gerllaw.

Yn ogystal â bod yn ganolfan gweinyddol a gwirfoddoli, defnyddir adeilad Celfyddydau Span gan y gymuned ar gyfer cyfarfodydd a gweithdai hefyd.

Big room

upstairs room

Cyfraddau:

Gofod cyfarfod a gweithdy:

 • £15 hyd at 4 awr
 • £30 dros 4 awr

Taflunydd = £5

Swyddfa i rhentu 

 • £285 /mis
 • Swyddfa – 6 x 4m

Desg Boeth – Mae cyfrifiadur ar gael neu dewch â’ch gliniadur eich hun:

 • £100 y mis
 • £30 yr wythnos
 • £10 y dydd

DSCF2968

 • Yr holl filiau wedi eu cynnwys (ac eithrio’r ffôn)
 • Argraffu a llungopïo lliw ar gael am brisiau rhesymol
 • WIFI* rhad ac am ddim a pharcio

*Wedi cadarnhau natur y busnes.

Cyfrannwch heddiw

Mae Celfyddydau Span wedi dibynnu erioed ar haelioni cefnogwyr i’n helpu i drosglwyddo’n rhaglen artistig a’n prosiectau allgymorth. Wrth i’r sefyllfa o ran nawdd ar gyfer y celfyddydau newid, mae’n dod yn fwy a mwy hanfodol nag erioed o’r blaen i fudiadau fel ni godi arian fel hyn, i warantu dyfodol cyffrous a beiddgar.

Mae pob ceiniog a dderbynnir yn mynd yn syth at ein galluogi ni i drosglwyddo’r gwaith pwysig canlynol:

 • Gweithdai i blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ddod yn NEET (Heb fod mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant)
 • Rhaglen gwirfoddoli – sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant i alluogi pobl i wella eu sgiliau a’u gallu a mynd yn ôl i mewn i’r gweithle
 • Dod â’r gorau mewn celfyddydau byw i Sir Benfro, gan dargedu’r rheiny sydd wedi eu hynysu’n ddaearyddol ac yn gymdeithasol yn enwedig
 • Sicrhau bod y celfyddydau’n fforddiadwy trwy gynnig gostyngiadau a chonsesiynau, a chadw’n prisiau i lawr i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl yn y celfyddydau
 • Dod â digwyddiadau o ansawdd uchel i’r teulu at leoliadau gwledig am brisiau fforddiadwy.
[spanarts_button url=”http://span-arts.ticketsolve.com/donations?locale=cy-CY” text=”CLICIWCH YMA I ROI” target=”self”]

Mae tocynnau ar gael ymlaen llaw hyd at 4yp cyn digwyddiad gyda’r nos a 12.30 yp cyn perfformiad prynhawn.

Pris tocynnau:
• Consesiynau:
• Hawlwyr pensiwn y wlad, budd-dal analluogrwydd, neu Lwfans Ceisio Gwaith
• Myfyrwyr llawn amser
• Dan 16 oed
• Caiff bobl anabl ddod â’i gofalwr am ddim
• Mae plant 14 oed neu iau yn gymwys am docynnau plentyn
• Mae plant 2 oed neu iau yn cael mynediad am ddim
• Mae tocyn teulu’n cynnwys unrhyw 4 person
• Prynwch 10 tocyn ac fe gewch un am ddim