Cymerwch Ran

On this page:

Sefydliad wedi’i seilio ar wirfoddolwyr yw Celfyddydau Span. Mae paratoi a chyflwyno’n rhaglen yn ffrwyth gwaith tîm gwych o bobl frwdfrydig sy’n cyfrannu eu hamser a’u hegni i ymgysyllttu â’r Celfyddydau a’r gymuned.

Mae rhaglen wirfoddoli Celfyddydau Span yn agored i ystod o sgiliau a galluoedd ac yn cynnig cyfleoedd:
• Dysgu sgiliau go iawn
• Derbyn hyfforddiant mewn swydd gwerthfawr
• Cynyddu hyder yn y gweithle
• Meithrin sgiliau gweithio mewn tîm, neu, yn syml,
• I gyfarfod â phobl newydd