Cysylltu

On this page:

Kathryn Lambert Director
Vicki Skeats Rheolwr Cyllid
Sibohan Ashe Rheolwr Gwirfoddolwyr
Di Budge Cynorthwy-ydd marchnata
Nia Lewis Artist Cyswllt
Emrys Barns Rhaglennydd a Chydlynydd Digwyddiadau

 

Galwch heibio i’n gweld ni, codwch y ffôn, e-bostiwch ni neu chwiliwch am fwy  o wybodaeth am Gelfyddydau Span Arts ar-lein.

Dewch draw i godi taflen, pori ein canolfan rhyngrwyd rhad ac am ddim i brynu tocynnau, siarad â staff cyfeillgar y swyddfa docynnau, neu edmygu ein horiel wal newydd dan guradaeth Oriel Q.

Ffon: +44 (0) 1834 869323

E-bost: info@span-arts.org.uk

Gwefan: www.span-arts.org.uk

Cyfeiriad:

Celfyddydau Span
Town Moor
Heol Moorfield
Arberth
Sir Benfro
SA67 7AG

Am map, weld Ymweld â ni

Unable to parse entered address. API response code: REQUEST_DENIED

Gwyliwch Google Map Cuddio Google Map

 

Sut i ddod o hyd i ni:

O Hwlffordd: Dilynwch yr A40. Ar yr ail cylchdro, cymerwch y B4314 (Moorfield Road) i Arberth. Ar ôl passio’r hen ysgol, trowch i’r dde ar unwaith. Mae’r adeilad Celfyddydau Span ar eich chwith.

O Dinbych-y-Pysgod: Cymerwch yr A478. Pasiwch trwy Templeton a fe gyrhaeddwch yn Arberth. Dilynwch heol Market Street, wedyn dilynwch y stryd fawr. Ar diwedd y stryd, trowch i’r chwith tuag at Moorfield Road ac, ar unwaith, trowch eto i’r chwith. Mae adeilad Celfyddydau Span ar eich chwith.

O Gaerfyrddin: Dilynwch yr A40 i gyfeiriad Hwlffordd. Ar gylchfan Penblewin, trowch i’r chwith ar yr A478 i gyfeiriad Arberth. Dilynwch y system unffordd o amgylch y dref, i lawr St James St ac i fyny’r Stryd Fawr. Trowch i’r chwith i mewn i Heol Moorfield ac yna i’r chwith ar unwaith i mewn i brif faes parcio’r dref. Mae Adeilad Celfyddydau Span Arts ar  y chwith.

O Aberteifi: Dilynwch yr A748 tua’r de i gyfeiriad Dinbych-y-pysgod. Ar ôl cylchfan Penblewin gyrrwch i mewn i Arberth. Dilynwch y system unffordd o amgylch y dref, i lawr St James St ac i fyny’r Stryd Fawr. Trowch i’r chwith i mewn i Heol Moorfield ac yna i’r chwith ar unwaith i mewn i brif faes parcio’r dref. Mae Adeilad Celfyddydau Span Arts ar  y chwith.