Job Opportunities

Span Arts – Open Call

Public Art Mural Commission

Opportunity Closing Date: Thursday 13th December 2018 (All day)

For the front exterior of the Span Arts building in Narberth, Pembrokeshire, Wales, SA67 7AG

This is a call for work from artists/artist collectives to propose a new mural for the Span Arts building. We are offering £1400 for the commission and are looking for imaginative, high quality and experimental proposals.

The successful candidate will be commissioned to create a mural on the front of the newly painted Span Arts building in the market town of Narberth.

Click the link below to download the brief.

Artist Brief Public Mural Commission

 

Celfyddydau Span-Galwad Agored

Comisiwn Murlun Celf Gyhoeddus

Dyddiad Cau Cyfle: Dydd Iau Rhagfyr 13eg 2018 (Trwy’r dydd)

Galwad Agored am Furlun Celf Gyhoeddus

Ar gyfer wal allanol ar flaen adeilad Celfyddydau Span yn Arberth, Sir Benfro, Cymru, SA67 7AG.

Galwad yw hyn am waith gan artist/cydweithfeydd artistiaid i gynnig murlun newydd ar gyfer adeilad Celfyddydau Span. Rydym yn cynnig £1400 am y comisiwn ac yn chwilio am gynigion llawn dychymyg, o safon uchel ac arbrofol.

Comisiynir yr ymgeisydd llwyddianus i greu murlun ar flaen adeilad Celfyddydau Span, fydd newydd ei baentio, yn nhref farchnad Arberth.