Blog

Dan Y Wenallt Dan Glo – Cast a Chriw!

0
Comments
Add +

Diolch am wylio cynhyrchiad Theatr Soffa o Dan Y Wenallt trosiad i’r Gymraeg gan T. James Jones o Under Milk Wood gan Dylan Thomas.

Cyflwynwyd y perfformiad mewn cydweithrediad a Menter Iaith Sir Benfro a Cered – Menter Iaith Ceredigion.

Cafodd y perfformiad ei ddarlledu fel ffrwd fyw trwy zoom, meddalwedd fideo cynadledda ar Fehefin 19eg 2020.

Mae cast y cynhyrchiad yn aelodau’r gymuned – cyhoeddir rhestr lawn o’r cast isod.

Dyma ambell lun o’r ddrama rhag ofn wnaethoch chi colli fe ar y noson!

Capten Cat a’r Foddwyd

 

Y Bwtchwr Beynons

 

Capten Cat, Jacyrca a Mrs Puw

 

Capten Cat a Poli Gardis

 

Mog Edwards a Myfanwy Price

Lili Bwt a Mrs Beynond

Y Parch Eli Jenkins a Mr Puw

 

Mrs Dai Bara Gwyn a Mrs Dai Bara Brown

 

Mrs Jacyraca a Jacyraca

 

Mrs Ogmore-Pritchard, Mr Ogmore a Mr Pritchard

 

Mr & Mrs Puw

 

Cymdogesau

 

Capten Cat a Nansi Prydderch

 

Lili Bwt, Bwtchwr Beynon a Mei ‘Rose Cottage’

 

Capten Cat a’r Ferch

Y Cast i gyd

 

Dan Y Wenallt – trosiad T James Jones i’r Gymraeg

o Under Milk Wood gan Dylan Thomas

Cast

Llais 1                                                  Edryd Eynon

Y Pumed a Foddwyd

Mr Pritchard

Llais 2                                                  Non Davies

Miss Price

Llais 3                                                 Rhidian Evans

Y Trydydd a Foddwyd

Organ Morgan

Syr Wili Watsh

Parch Eli Jenkins

Llais 4                                                 Nerys Davies

Martha Mei Beynon

Mrs Dai Bara Brown

Llais 5                                                Heledd Llwyd

Cymdoges 1

Mae ‘Rose’ Cottage

Llais 6                                                  Myfanwy Lewis

Gwraig

Mrs Jacyraca

Llais 7                                                Margaret Morgan

Cymdoges 3

Meri Ann ‘Y Morwr’

Un a Foddwyd                                  Arwyn Reed

Mog Edwards

Dai Bara

Capten Cat                                        Jonathan Rees

Mr Ogmore

Yr ail a Foddwyd                               Alwyn Evans

Mr Puw

Mr Ceiriog Owen

Mrs Puw                                            Awen Evans

Mrs Ceiriog Owen

Nansi Prydderch                              Rhian Medi Jones

Mrs Organ Morgan

Y Pedwerydd a Foddwyd

Mr Beynon

Richard Oernant Jones

Dai Di-ddim

Mrs Ogmore-Pritchard

Trevena Vincent

Cymdoges 4                                        Rowan O’Neill

Mrs Dai Bara Gwyn

Lili Bwt                                                Ffion Thomas

Gwraig 4                                              Rhian Rees

Poli Gardis

Jacyraca                                             Danny Lewis

Merch                                                Gwen James

 

Cyhoeddusrwydd

Di Ford a Margaret Morgan

 

Cyfarwyddwyr Cynorthwyol

Non Davies a Rhidian Evans

 

Ffilm a Chynhyrchu Technegol

Jacob Whittaker

Cyfarwyddwr a Chynhyrchydd

Rowan O’Neill

Os gwnaethoch chi fwynhau’r perfformiad ac os hoffech wylio cynhyrchiadau tebyg yn y dyfodol a fyddech cystal ag ystyried gwneud cyfraniad i Span trwy ddilyn y cyswllt yma:

Cyfrannu!

The following two tabs change content below.

Latest posts by Rowan O'Neill (see all)

  Posted in | 0 Comments

  Have your say:

  Comment*
  Name*
  Email Address*

  * mandatory fields

  Comments: