Blog

Manylion Cystadleuaeth ‘S ‘Span 

0
Sylwadau
Ychwanegu +

Manylion Cystadleuaeth ‘S ‘Span 

Rydym yn lansio cystadleuaeth sy’n agored i bawb fel rhan o brosiect Span Digidol i greu delwedd ddigidol  symudol  neu ffilm wedi’i hysbrydoli gan ein logo ‘S’ Span. Caiff creadigaethau’r enillwyr a ddewisir eu mewnblannu ar ein gwefan yn eu tro a’u defnyddio ar  bostiadau cyfryngau cymdeithasol  Span ac ar ddechrau ffilmiau  a wneir ar  gyfer y prosiect digidol yn ystod y ddwy flynedd nesaf. 

Rydym yn eich annog i fod mor greadigol ac arloesol â phosib! Gallwch ddefnyddio unrhyw gyfrwng wrth greu’ch logo megis ffabrig, papur, plastig, metel, pren, paent, edafedd, bwyd, hylifau, gwrthrychau, golau, sain, pobl, amgylcheddau- dim ond ei  bod yn bosib adnabodl ‘S’ Span yn y broses.  

Gofynion: 

 • Cymhareb 16:9 (cyfrannedd sgrin safonol) 
 • Cydraniad 1080 x 1920 (manylder uwch/HD) 
 • Dylai ffilmiau barhau’n llai na deg eiliad  
 • Fformatau ffeil derbyniol: MP4, ffilm Quicktime, cyswllt Vimeo y gellir ei lawrlwytho 
 • Defnyddiwch eich enw’n deitl i’r ffeil a gyflwynir 
 • Dim teitl na chlodrestri – caiff rhain eu hychwanegu’n ddiweddarach 
 • Cwblhewch ffurflen gyflwyno gyda’ch cynnig 

Dyddiad Cau : Canol nos, Dydd Mercher Rhagfyr 12fed 2018  

Ebostinfo@span-arts.org.uk 

Cyhoeddi’r enillwyr: Dydd Gwener Rhagfyr 14eg  2018 

Gwobrau  

2 noson yn y tymor tawel ynEncilfan Iwrtiau Fferm Fron 

1 Tocyn Teulu blynyddol i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol 

1 Tocyn Teulu i wedl ffilm yn Theatr Gwaun 

2 docyn i weld ffilm yn Theatr Mwldan 

2 docyn i weld danosiad byw NT “I’m Not Running” yn Theatr Torch 

2 docyn i weld ‘Ghost Story’, cynhyrchiad theatr yn Haverhub 

2 docyn i Sioe Nadolig Span , Sheelanangig 

 

Caiff y ffilmiau buddugol eu defnyddio yn eu tro ar wefan Celfyddydau Span,  ar YouTube ac ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ,yn ogystal, o bosib,  â bod yn rhan o ffilmiau eraill a gynhyrchir gan Gelfyddydau Span. 

Hawliau a chydnabyddiaethBydd hawlfraint pob darn a gyflwynir yn dod yn eiddo i Gelfyddydau Span Cyf. Bydd cyfranwyr bob amser yn derbyn  cydnabyddiaeth am eu gwaith. 

 

Page Break 

 

Gallwch ddefnyddio apiau addas sydd ar gael am ddim yn y broses greadigole.e.: 

iMoviehttps://itunes.apple.com/gb/app/imovie/id377298193?mt=8 

Yn caniatau i chi greu ffilmiau a’u hallforio mewn  HD neu 4K 

Stop Motion Studiohttps://itunes.apple.com/gb/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8 

Gallwch greu ffilmiau stop-symudiad, ychwanegu effeithiau a sain ac allforio mewn HD. 

Voice Record Prohttps://itunes.apple.com/gb/app/voice-record-pro/id546983235?mt=8 

Ap recordio a golygu sain sy’n caniatau i chi recordio gan ddefnyddio meic mewnol neu allanol i ychwanegu effeithiau i sain, trimio ac allforio.  

Boomeranghttps://itunes.apple.com/gb/app/boomerang-from-instagram/id1041596399?mt=8 

Creu fideos bach a’u dolennu yn ôl ac ymlaen. 

Adobe Photoshop Sketchhttps://itunes.apple.com/gb/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644?mt=8 

Yn debyg i  Photoshop Brush Engine, gallwch ddewis pensiliau, pennau, dyfrlliw i greu darluniau ac ysgrifennu wedi’i greu gyda llaw.  

Lapse ithttps://itunes.apple.com/gb/app/lapse-it-time-lapse-stop-motion-camera-free/id539108382?mt=8 

Creu fideos treigl-amser 

Adobe Photoshop Expreshttps://itunes.apple.com/gb/app/adobe-photoshop-express/id331975235?mt=8 

Golygydd delweddau a chreu collage 

Adobe Capture CChttps://itunes.apple.com/gb/app/adobe-capture-cc/id1040200189?mt=8 

Yn troi’ch darlun neu ffotograff  i fector 

Adobe Drawhttps://itunes.apple.com/gb/app/adobe-illustrator-draw/id911156590?mt=8 

Defnyddiwch frwsys y gellir eu haddasu i ddarlunio, cynllunio a steilio’ch celf. Yn cynnwys stensiliau siapau sylfaenol i gyflymu’ch gwaith cynllunio- fel cylchoedd, sgwariau, templedi tro, polygonau – swigod siarad hyd yn oed ar gyfer comigau. 

Autodesk Sketchbookhttps://itunes.apple.com/gb/app/autodesk-sketchbook/id883738213?mt=8 

Rhaglen ddarlunio a dylunio graffig 

Brushes Reduxhttps://itunes.apple.com/gb/app/brushes-redux/id932089074?mt=8 

Ap paentio 

The following two tabs change content below.

Latest posts by Di Ford (see all)

  Postiwyd yn | 0 Sylwadau

  Dweud eich dweud:

  Sylw*
  Enw*
  Cyfeiriad e-bost*

  * meysydd gorfodol

  Sylwadau: