Blog

Map Digi Penfro – Ychwanegwch at fap ‘dwfn’ Span!

0
Sylwadau
Ychwanegu +

Map digidol arlein yw Map Digi Penfro sy’n caniatáu i bobl gofnodi gwybodaeth sy’n bwysig iddyn nhw am leoliadau lle maen nhw’n byw neu’n teithio drwyddynt. Gellir cofnodi gwybodaeth ar ffurf testun neu ddelwedd gan gynnwys ffotograffau, lluniau, recordiadau sain- hyd yn oed ffilmiau byrion.

Datblygwyd y prosiect dros y flwyddyn ddiwethaf fel rhan o Span Digidol gan gychwyn gyda phenwythnos dwys yn archwilio Garn Fawr a’r ardal gyfagos yng Ngorffennaf 2019.  Dilynwyd y gwaith yma gyda diwrnodau gweithdy yn Arberth, Aber Llydan a Trefdraeth.

Gweithdy Map Digi Penfro – Garn Fawr

Ar yr 28ain o Fawrth roeddwn yn gobeithio cynnal gweithdy yn Llanusyllt.  Oherwydd y sefyllfa gyfredol gyda’r pandemig Covid-19 ni fydd y gweithdy yma’n cael ei gynnal.

The Span Deep Map

Map Digi Penfro

Fodd bynnag mae’r map yn aros ar-lein ac mae’n dal yn bosib ychwanegu ato.  Mae’n hawdd iawn i’w ddefnyddio ac mae ‘na gyfarwyddiadau ar y safle i’w dilyn.

Os ydych yn gaeth i gartref ar hyn o bryd ac yn edrych am rywbeth i wneud, beth am edrych ar y map?  Mae ‘na ddigonedd o bethau diddorol i’w clywed ac i’w gweld.  Falle fod gennych eich safleoedd o ddiddordeb eich hunain i ychwanegu.  Byddwn yn gwerthfawrogi yn fawr os byddech yn ychwanegu rhywbeth at y map.

Dilynwch y linc yma i weld y map:

https://deep-map.azurewebsites.net/

Am fwy o wybodaeth am y prosiect cymerwch gip ar y ffilm yma a grëwyd ar ôl ein penwythnos mapio cyntaf:

Datblygwyd Map Digi Penfro drwy  brosiect Span Digidol sydd yn cael ei ariannu gan LEADER a Chyngor Celfyddydau Cymru ac sydd yn archwilio ffyrdd newydd o ddefnyddio technoleg ddigidol men modd creadigol i gynyddu cysylltedd a lleihau unigrwydd ac arwahaniad cymdeithasol.

The following two tabs change content below.

Latest posts by Rowan O'Neill (see all)

  Postiwyd yn | 0 Sylwadau

  Dweud eich dweud:

  Sylw*
  Enw*
  Cyfeiriad e-bost*

  * meysydd gorfodol

  Sylwadau: