Blog

Pwytho Straeon

0
Comments
Add +

Hel Straeon ym Mro’r Preselau…

Yn ystod yr Hydref/Gaeaf 2018 bydd Celfyddydau Span a PLANED yn gweithio gyda chymunedau yng nghanolbarth Sir Benfro i greu cwilt rhyngweithiol hyfryd yn edrych ar fywyd fferm, byw ar y tir a chysylltiadau personol â thirwedd y Preselau.

Mae hyn yn rhan o brosiect ehangach, sef Ein Cymdogaeth Werin – Cymunedau Perfeddwlad Preseli, dan arweiniad yr elusen datblygu leol PLANED. Gyda diolch i gefnogaeth ariannol chwaraewyr y Lotri Genedlaethol, bydd y prosiect yn cyflwyno rhaglen tair blynedd o weithgareddau’n dathlu a rhannu treftadaeth ym mro’r Preselau gan gryfhau’r ardal fel cyrchfan ymwelwyr yn seiliedig ar ei threftadaeth a diwylliant unigryw. Mae’r prosiect yn bartneriaeth wedi’i chreu gan sefydliadau lleol allweddol sy’n gysylltiedig â threftadaeth ar draws Sir Benfro gan dderbyn grant o £218,00 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri gydag ariannu pellach gan Arwain Sir Benfro a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Bydd lansiad Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities yn Neuadd Gymunedol Maenclochog , ddydd Sadwrn Hydref 13eg rhwng 1 a 5 y prynhawn. Dewch draw am brynhawn o de a chacennau, sgwrs gan yr archeolegydd cymunedol Delun Gibby, arddangosfa o hen ffotograffau o’r ardal a chyfle i ddweud eich stori chi am Fro’r Preselau.

Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 1 o’r gloch gyda chyflwyniad i’r prosiect gyda The Parti Atgofion i ddilyn o 2.30 ymlaen, mae’r tîm yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â hanes personol am Fro’r Preselau ac, yn arbennig, hoffent gasglu atgofion am leoedd lleol a phobl a ffyrdd o fyw a gollwyd erbyn hyn. Dewch â lluniau, gwrthrychau a straeon i’w hadrodd!

Mae sawl ffordd i ddod yn rhan o elfen Pwytho Hanesion y prosiect, cyfrannwch straeon a helpwch greu darn o gelf barhaol yn cynrychioli atgofion ar y cyd yr ardal: cynhelir ‘Gweithdai Pwytho’ bob yn ail brynhawn Gwener yn Neuadd Gymunedol Maenclochog yng ngofal yr artist tecstilau Nia Lewis; mae Celfyddydau Span yn cynnal gweithdy e-decstilau ar Hydref 20fed yn Arberth gyda’r artist digidol penny d. jones; ac mae gweithdy Pwythwch eich Stori ar gyfer teuluoedd a phlant ym Maenclochog ar Dachwedd yr ail i greu eich map personol chi o Fro’r Preselau.

Mae’r gweithdai Pwytho Hanesion yn gwbl ddwyieithog ac nid oes angen profiad blaenorol i gymryd rhan. I nodi’ch diddordeb neu i archebu lle, ewch i www.span-arts.org.uk/whats-on neu ffoniwch Celfyddydau Span ar 01834 869323.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect Ein Cymdogaeth Werin – Cymunedau Perfeddwlad Preseli cysylltwch â Sophie jenkins ar 01834860965 neu e-bostiwch sophiej@planed.org.uk

The following two tabs change content below.

Rowan Matthiessen

Latest posts by Rowan Matthiessen (see all)

  Posted in | 0 Comments

  Have your say:

  Comment*
  Name*
  Email Address*

  * mandatory fields

  Comments: