Blog

The Cheerful Project

0
Sylwadau
Ychwanegu +

Prosiect Llawen Celfyddydau Span

Ydych chi eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd? Oes arnoch awydd bod yn greadigol yn eich cymuned? Os felly, gallai’r Prosiect Llawen fod yn ddelfrydol i chi!

 

Bydd Tîm Llawen newydd Celfyddydau Span yn gweithio gyda chymunedau yng nghanol Sir Benfro i ddod â chreadigrwydd a chyfleoedd cymdeithasol i bawb.

 

Beth yw’r Prosiect Llawen?

 

 • Bodolwn i ddatblygu rhaglen o weithgareddau, gweithdai a digwyddiadau celfyddydol a chymdeithasol yn Sir Benfro wledig.

 

 • Y gymuned sy’n ein harwain, sy’n golygu ein bod ni am glywed eich llais chi, eich syniadau chi ac rydym am i chi gymryd rhan yn y prosiect.

 

 • Mae’r Prosiect Llawen i bobl o bob oed. Rydym am annog mwy o achlysuron lle gallwch gymdeithasu gyda gwahanol grwpiau oedran yn eich cymuned.

 

 • Rydym am greu rhagor o gyfleoedd yn lleol i bobl (sef chi!) wneud ffrindiau, cymdeithasu a chael hwyl gan danio’ch creadigrwydd mewnol hefyd.

 

 • Diolch i’r Loteri Fawr, mae gennym gyllid am dair blynedd (2015-18) i wneud i bethau cyffrous ddigwydd yn eich cymuned.

 

Ble ydyn ni?

Gan mwyaf, bydd y prosiect yn cael ei gynnal ym Maenclochog, Clarbeston Road, Arberth a’r ardaloedd gwledig o’u hamgylch. Fe ddewch o hyd i ni yn eich neuaddau pentref, eich parciau, yr eglwys leol a’r dafarn o bosibl hefyd! Rydyn ni’n gweithio yn adeilad Celfyddydau Span yn Arberth o ddydd i ddydd, felly galwch i mewn os byddwch chi ar hyd y lle.

 

Sut gallwch gymryd rhan?

Os ydych chi’n hoffi syniad yr hyn rydym yn bwriadu ei wneud, dewch i gymryd rhan.  Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yn y digwyddiadau, pobl leol ag angerdd i fod yn brif leisiau wrth lywio’r prosiect, arlunwyr lleol sy’n chwilio am gyfleoedd a’r rheiny sydd ond eisiau cymryd rhan.

Check out The Cheerful Flash Mob that took place in the Summer!

 

Cysylltwch â ni

Os hoffech ymuno neu gael gwybod mwy, ffoniwch y tîm Llawen ar 01834 869323 neu anfonwch e-bost at: cheerful@span-arts.org.uk

The following two tabs change content below.

Lucy Silvester

Latest posts by Lucy Silvester (see all)

  Postiwyd yn | 0 Sylwadau

  Dweud eich dweud:

  Sylw*
  Enw*
  Cyfeiriad e-bost*

  * meysydd gorfodol

  Sylwadau: